تغییرات در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی را به فال نیک بگیریم

دکتر ضیائی در مراسم معارفه سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:

تغییرات در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی را به فال نیک بگیریم

مشاور و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم معارفه سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: منابع انسانی بصیر و آگاه، سرمایه اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است.

636490228045089464

دکتر محمدصادق ضیائی در ابتدای این مراسم با تاکید بر اهمیت موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: موفقیت‌های حاصل شده در دوره مسئولیت دکتر صحافی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استنادات مهم و قابل اعتنایی است که می‌تواند بستر ادامه راه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

مشاور ریاست دانشگاه و رئیس روابط عمومی با بیان اینکه مدیران نباید مسیر رفته را طی کنند، بلکه باید رو به جلو پیش روند، خاطرنشان کرد: همانطور که همه می‌دانند، هر دوره مدیریت در بازه زمانی مشخصی کارآیی و اثربخشی مطلوب دارد و بعد از آن زمان ممکن است کارآیی و اثربخشی لازم حاصل نشود.

رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با قدردانی از قبول مسئولیت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دکتر کشاورزی، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی تنها در یک حوزه، آموزش‌های مجازی را پیش می‌برد و تمرکز آن در واحد الکترونیکی می باشد که در طول سه سال گذشته به این حدنصاب دانشجویی رسیده و این موضوع نشان دهنده نگاه مدیرتی و کلان سرپرست این واحد دانشگاهی در جهت بهره برداری از نیروهای آن مجموعه می باشد.

دکتر ضیائی اظهار داشت: همانطور که دکتر کشاورزی گفته است؛ ما برای کمک به واحدها آمده‌‌ایم و بدون همکاری واحدها، کارها پیش نخواهد رفت. معنی این جمله در لغت همکاری و در بطن تخصصی آن، استفاده بهینه از منابع انسانی کارآمد دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی با بیان اینکه علم ابزار می سازد، ایمان هدف، علم سرعت می بخشد و ایمان جهت، خاطرنشان کرد: منابع انسانی ارزشی و کارآمد مهمترین سرمایه سازمان ها هستند، بنابراین مدیریت هر واحد نباید به گونه ای باشد که دوره مدیریت کلاسیک را دوباره مرور و انسان را مشابه ابزار و سایر تجهیزات بداند، چرا که انسان عامل تولید است، به تعبیری تکنولوژی نباید بر ما تسلط داشته باشد، بلکه ما باید با تسلط بر تکنولوژی و سرمایه انسانی آگاه، اولویت استفاده از آن را تعیین کنیم. بر این اساس سرمایه های اصلی دانشگاه که نیروی انسانی ماهر و توانمند هستند را می توانند محقق سازند.

دکتر ضیائی در پایان خاطرنشان کرد: باید تغییر در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی را با توجه به مطالب فوق الذکر که سعی در آن راستا بوده به فال نیک گرفته و به منظور تحقق اهداف عالیه دانشگاه که مدنظر است، ما جزیی از آن منظومه هماهنگ باشیم. / روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

بازتاب از سایت