گزارش تصویری از حضور واحد الکترونیکی درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

 

معاونت پژوهشی واحد الکترونیکی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری شرکت کرد. این معاونت به عنوان نماینده بزرگترین دانشگاه الکترونیکی ایران، در این نمایشگاه حاضر شدند. غرفه واحد الکترونیکی در این نمایشگاه  خدمات و دستاوردهای فنی و  پژوهشی واحد را معرفی کردند. این واحد تاکنون بسیاری از نرم افزارهای آموزش مجازی را به صورت بومی عرضه کرده و توانسته اعتماد بیش از ۲۰ هزار دانشجو در سراسر کشور را به خود جلب نماید.

این نمایشگاه از چهارشنبه ۲۲ آذر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

عکس های زیر، گزارش تصویری از حضور واحد الکترونیکی در این نمایشگاه می باشد. برای مشاهده عکس با کیفیت بالاتر بر روی عکس کلیک نمایید.
9E2A7018

 

9E2A7029

9E2A7030

9E2A7031

9E2A7038

9E2A7042

9E2A7043

9E2A7044

9E2A7045

9E2A6883

9E2A6886

9E2A6889

9E2A6891

9E2A6893

9E2A6915

9E2A6918

9E2A6938

9E2A6955

9E2A6977

9E2A6988

9E2A6994

بازتاب از سایت