تاریخچه حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

تاریخچه حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی  

دانشگاه آزاد اسلامی واحدالکترونیکی در سال ۱۳۸۴ با تلاش شبانه‌روزی مسئولان، استادان و کارکنان دلسوز تاسیس شد و در سال ۱۳۸۵ با رشته‌تحصیلی IT فعالیت خود را آغازکرد و در حال حاضر با بیش از ۴۰ رشته تحصیلی فعالیت خود را ادامه می دهد.

fath nejad 1    دکتر فرامرز فتح نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

    دکتر علیرضا پور ابراهیمی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

   دکتر فرامرز فتح نژاد از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲

  در حال حاضر دکتر محمدرضا کشاورزی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی می باشند که از سال ۱۳۹۲  تاکنون مسئولیت این واحد دانشگاهی را بعهده دارند.